Bàn làm việc góc - model corner

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)
Hiển thị:

PTA CORNER STANDARD X2 BLACK

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

1.990.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X2 BROWN

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

1.990.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X2 WHITE

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

1.990.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X2 YELLOW

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

1.990.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X1 BROWN

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MFC phủ melamine ch..

2.390.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X1 WHITE

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

2.390.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X1 YELLOW

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

2.390.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X1 BLACK PLUS

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W500mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

2.590.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ

PTA CORNER STANDARD X1 BROWN PLUS

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1200mm x D2: 1700mm x W500mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MDF phủ melamine ch..

2.590.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ

PTA CORNER MASTER X1 BLACK

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1600mm x D2: 1400mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MFC phủ melamine ch..

4.480.000 VNĐ 5.980.000 VNĐ

PTA CORNER MASTER X1 BROWN

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1600mm x D2: 1400mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MFC phủ melamine ch..

4.480.000 VNĐ 5.980.000 VNĐ

PTA CORNER MASTER X1 WHITE

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1600mm x D2: 1400mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MFC phủ melamine ch..

4.480.000 VNĐ 5.980.000 VNĐ

PTA CORNER MASTER X1 YELLOW

1. MÔ TẢ CHI TIẾT ☆ Kích thước tổng thể bàn: D1: 1600mm x D2: 1400mm x W600mm x H750mm ☆ Chất liệu Chân săt sơn tĩnh điện Gỗ MFC phủ melamine ch..

4.480.000 VNĐ 5.980.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)